نمایش دادن همه 5 نتیجه

آب آلبالو سلمان

نوشیدنی بدون گاز آلبالو (25% آبمیوه) ترکیبات: شکر، کنسانتره طبیعی آلبالو، اسید سیتریک، طعم دهنده طبیعی آلبالو، رنگ طبیعی کورکومین(E100)، آب تصفیه شده، اسکوربیک اسید در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان دهید.

آب آناناس سلمان

نوشیدنی بدون گاز آناناس (25% آبمیوه) ترکیبات: شکر، کنسانتره طبیعی آناناس، اسید سیتریک، طعم دهنده طبیعی آناناس، رنگ طبیعی کورکومین(E100)، آب تصفیه شده، اسکوربیک اسید در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان دهید.

آب انار سلمان

نوشیدنی بدون گاز انار (25% آبمیوه) ترکیبات: شکر، کنسانتره طبیعی انار، اسید سیتریک، طعم دهنده طبیعی انار، رنگ طبیعی کورکومین(E100)، آب تصفیه شده، اسکوربیک اسید در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان دهید.

آب انبه سلمان

نوشیدنی بدون گاز انبه (25% آبمیوه) ترکیبات: شکر، کنسانتره طبیعی انبه، اسید سیتریک، طعم دهنده طبیعی انبه، رنگ طبیعی کورکومین(E100)، آب تصفیه شده، اسکوربیک اسید در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان دهید.

آب پرتقال سلمان

نوشیدنی بدون گاز پرتقال (25% آبمیوه) ترکیبات: شکر، کنسانتره طبیعی پرتقال، اسید سیتریک، طعم دهنده طبیعی پرتقال، رنگ طبیعی کورکومین(E100)، آب تصفیه شده، اسکوربیک اسید در جای خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان دهید.